Morello cherry tree, autumn
watercolour 29cm x 42cm